Badanie

Karmienie mlekiem matki

jest naturalnym i fizjologicznym sposobem żywienia noworodków, niemowląt i małych dzieci

Karmienie mlekiem matki jest naturalnym i fizjologicznym sposobem żywienia noworodków, niemowląt i małych dzieci. Personel medyczny, zarówno szpitali, jak i podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, powinien wspierać, promować i chronić karmienie piersią. W szczególności położne zobowiązane są do propagowania karmienia piersią już w okresie ciąży oraz świadczenia wsparcia informacyjnego, emocjonalnego oraz praktycznego matkom karmiącym przez cały okres laktacji.

Prezentowany materiał stanowi krótkie wprowadzenie czytelnika do wyników ogólnopolskich badań pt.: „Opinie młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu naturalnego karmienia piersią” przeprowadzonych z udziałem położnych i ich podopiecznych karmiących piersią z terenu całego kraju, u których zostały zdiagnozowane problemy laktacyjne.

Patronat nad badaniem:

959 Położnych
3205 ankiet

W badaniach zasadniczych wzięło udział 959 położnych, które wytypowały wśród młodych matek, objętych opieką położniczą, po 5 kobiet. Wszystkie kobiety otrzymały po 5 próbek produktu Prenalen Prolaktan, który swoim składem wspiera laktację - do stosowania 1 saszetka dziennie przez okres 5 dni. Informacje zwrotne zostały zebrane w 3205 kwestionariuszach ankiet, które poddano statystycznej analizie komputerowej.

Krótkie podsumowanie wyników

1

Ponad dwie piąte badanych młodych matek karmiło swoje nowonarodzone dziecko tylko piersią, a karmienie naturalne co najmniej przez okres sześciu miesięcy preferowała co czwarta badana.

2

Ponad jedna trzecia respondentek uważała, że najczęstszą przyczyną zbyt wczesnego, jeszcze przed ukończeniem 6. miesiąca życia dziecka, rezygnowania kobiet z karmienia piersią, jest brak wystarczającej ilości pokarmu.

3

W wydłużeniu czasu karmienia piersią mógłby pomóc kobietom przede wszystkim właściwy instruktaż technik karmienia piersią oraz stosowanie preparatów wspomagających laktację.

4

Najczęstszą przyczyną problemów laktacyjnych związanych z osobą matki w opinii badanych młodych matek była nieprawidłowa technika karmienia piersią (33,17%).

5

Badane młode matki najczęściej były odwiedzane przez położną rodzinną cztery razy (38,47%) w okresie dwóch miesięcy po porodzie. W przypadku co czwartej badanej (25,55%) położna zrealizowała 2-3 wizyty patronażowe, a prawie co do dziesiątą respondentkę (11,67%) położna odwiedziła tylko jeden raz po porodzie.

6

Badane matki w zdecydowanej większości (76,22%), pozytywnie oceniały informacje uzyskane od położnych rodzinnych na temat karmienia dziecka piersią, najczęściej stwierdzając, że było one wyczerpujące i bardzo przydatne.

7

Sposobem na zwiększenie laktacji najczęściej wskazywane było częste przystawianie dziecka do piersi oraz stosowanie środków wspomagających laktację. Prawie co trzecia respondentka (31,42%) stosując Prolaktan zaobserwowała u siebie wzrost laktacji i porównywalna grupa kobiet zauważyła dodatkowo uspokojenie (32,95%), czy też lepszy sen (30,89%).

Prawie wszystkie badane młode matki (95,51%) poleciłyby Prolaktan innym kobietom karmiącym piersią.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją raportu lub abstraktem z badania.

Życzymy miłej lektury!

Copyrights © Edukacjapacjenta.pl 2020