Badanie

Badanie opinii dotyczące laktacji oraz roli położnej w promowaniu karmienia piersią zostało zakończone.

Obecnie trwa przetwarzanie odpowiedzi z ankiet pozyskanych od pacjentek. Wyniki zostaną opublikowane we wrześniu 2018 roku.

1

Zaproszenie

2

Potwierdzenie udziału

3

Szkolenie

4

Podsumowanie

O Badaniu

polskie towarzystwo poloznych

KTO SPRAWUJE OPIEKĘ MERYTORYCZNĄ NAD BADANIEM?

Opiekę merytoryczną nad badaniem objęło Polskie Towarzystwo Położnych.

polskie towarzystwo poloznych

INNE PATRONATY NAD BADANIEM?

Badanie zostało objęte patronatem honorowym Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Dodatkowo patronat medialny nad badaniem objął Magazyn Pielęgniarki i Położnej.

DO KOGO SKIEROWANE JEST BADANIE?

Do położnych i za ich pośrednictwem do pacjentek.

JAKIE JEST ZADANIE POŁOŻNEJ?

Zadaniem położnej jest dotarcie do 5 pacjentek mających problemy z laktacją. Położna, przekazuje pacjentce wiedzę na temat karmienia piersią, wspierając się materiałami edukacyjnymi i próbkami produktu. Zwrotnie - po uzyskaniu zgody od pacjentki - przekazuje jej numer telefonu w celu przesłania ankiety.

CO ZYSKUJE POŁOŻNA BIORĄC UDZIAŁ W BADANIU?

Pierwsze 100 położnych, których wypełni ankietę i wysoko oceni wizytę położnej - otrzyma nagrodę - torbę do pracy położnej. 100 położnych, których pacjentki jako pierwsze wypełnią ankietę otrzyma nagrodę – torbę, zaprojektowaną specjalnie do pracy położnej.

W JAKIM CZASIE POŁOŻNE MOGĄ SIĘ ZGŁASZAĆ DO BADANIA?

Od 22 stycznia 2018 roku do 30 kwietnia 2018 roku.

Copyrights © Edukacjapacjenta.pl 2020